மூலிகை உலகம் சேனல்


Buy Live Plants Online

இந்தியாவில் எந்த இடத்தில் இருந்தும் மூலிகை செடிகள் மற்றும் மரக்கன்றுகள் வளர்ப்பதர்க்கு எங்களிடம் வாங்கலாம். நாங்கள் live plants courier மூலமாக அனுப்புகிறோம். உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேரும். எங்களிடம் தற்போது 700 மேற்பட்ட அபூர்வ மூலிகை செடிகள் மற்றும் மரக்கன்றுகள் கிடைக்கும்.’

Distributors Wanted Worldwide

Mooligai ulagam invites new distributors to sell our products in your area.

Call : +91 842 840 2068

Our Distributors

International 

Malaysia

Sri Lanka

Tamilnadu

Tirunelveli

Chennai South

Chennai North

Coimbatore

Namakkal

Chengalpat

Villupuram

Kamuthi

Pondicherry

Tindivanam

Mooligai Ulagam | e-book

Edition – 22nd April 2020

100% Organic

Must contain 100% organically produced ingredients, contain 100% organic ingredients.

Antioxidant Capacity

Choosing organic food can lead to increased intake of nutritionally desirable antioxidants.

Free Delivery

Free delivery service is applied to shoppers with invoice equivalent to or above Rs500 from our fields to your doorstep